VIM Renklendirme

VIM nedir?

VIM -VI iMproved- Bram Moolenaar tarafından VI editörünün üstüne bir dizi ek özellik eklenerek yeniden yazılmıştır.

Kullanımını öğrenmeye başlamak için aşağıdaki linkler güzel bir başlangıç olabilir:

VIM Konfigürasyonu

VIM’in kullanıcı temelli konfigürasyonu ~/.vimrc dosyasıdır. ~/.vim klasörünün altında da eklentileri ve diğer konfigürasyon dosyalarını saklarız.

Aşağıda ön tanımlı olarak vim’in sunduğu ekranı görüyorsunuz:

Ön tanımlı gelen VIM

Bu da renk ve söz dizimi tanıma özelliği ekledikten sonraki hali:

Eklentiler eklendikten sonra VIM

~/.vimrc dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:

syntax on
colorscheme distinguished

~/.vim klasörünün altında colors adında bir klasör oluşturun ($ mkdir -p ~/.vim/colors) ardından oluşturduğunuz dizinin altında distinguished colorscheme dosyasını indirin:

$ cd ~/.vim/colors
$ wget https://raw.githubusercontent.com/Lokaltog/vim-distinguished/develop/colors/distinguished.vim

Bu şekilde bir sürü color scheme indirip istediğinizi yükleyip, deneyebilirsiniz. ~/.vimrc dosyasında indirdiğiniz renk şemasının adını düzeltmeyi unutmayın.

Son bir adım kaldı. TERM’ü renk destekleyecek şekilde setlemeliyiz.

Şu an mevcut şekliyle herhangi bir dosyayı vi(m) ile açmaya çalıştığımda şuna benzer bir uyarı verecektir:

line   16:
The distinguished color scheme requires gvim or a 256-color terminal
Press ENTER or type command to continue

Ve şu şekilde görünecektir:

Environment setlenmediğinde VIM

Bunu da düzeltmek için .bashrc dosyasında TERM’ü xterm-256color‘a setlemeliyiz: $ echo 'export TERM="xterm-256color"'' >> ~/.bashrc

Aman dikkat! >> ile > aynı şeyler değiller.

Bir tanesi mevcut dosyanın sonuna ekleme yapan bir operatör (>>) diğeri ise direk olarak mevcut dosyanın içindeki her ne ise yok sayıp, sıfırdan dosya yaratırmış gibi davranan bir operatördür.

Örnek olarak:

$ echo "Deneme" > ~/deneme.out
$ cat ~/deneme.out
$ echo "İkinci satır olsun?" > ~/deneme.out
$ cat ~/deneme.out

Hoşça kalın.

comments powered by Disqus